Användarvillkor.

ALLMÄNT

Detta avtal innehåller de rättsligt bindande villkoren för din användning av webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpade för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.
Villkoren gäller mellan SCVLE Media AB, 559049-7003 ”Bostadstrygg”, och varje Användare. Med en ”Användare” avses en person som registrerar ett konto på webbplatsen eller som inhämtar kontaktinformation från en annons på webbplatsen.

ANVÄNDNING AV DENNA TJÄNST

Användning av denna webbplats är en inte en rättighet utan ett privilegium som är föremål för alla begränsningar, villkor och förbehåll som fastställs av oss från tid till annan efter eget gottfinnande. Vi kan ändra, upphäva eller avsluta delar av webbplatsen när som helst, inklusive tillgång till någon av dess funktioner eller innehåll. Vi kan också begränsa vissa funktioner och aspekter av webbplatsen eller begränsa din tillgång till delar eller hela webbplatsen utan förvarning eller ansvar.

UPPHOVSRÄTT

Du godkänner att all upphovsrätt som existerar i något material eller information som du får från Bolaget tillhör Bolaget. Du får inte lägga ut, överföra eller på annat sätt tillhandahålla material eller information där upphovsrätten ägs av en annan person eller enhet och du garanterar att allt material och information som är ditt originalarbete inte kommer från en tredje part.

PRESENTATION AV UPPLADDAT MATERIAL

Genom att ladda upp material till Bostadstrygg kommer du inte att upplåta upphovsrätten till materialet, men du kommer att acceptera att materialet kan användas var som helst på webbplatsen. När materialet tas bort av användaren kan det förekomma fördröjningar innan det tas ner på grund av tekniska skäl.

ANSVAR

Du är ensamt ansvarig för den information som du publicerar eller visar hos tjänsten eller skickar till andra medlemmar. Din profil kommer att vara tillgänglig för allmänheten men inte begränsad till söktjänster på Internet. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert och du kommer att hållas ansvarig för eventuella åtgärder som utförs vid användning av ditt konto. Bostadstrygg kommer inte hållas ansvariga för NÅGON information som publicerats av dess medlemmar. Vi sållar inte alla medlemmar av denna webbplats och vi undersöker inte bakgrund hos alla medlemmar eller försöker verifiera deras uttalanden.

HANDEL PÅ BOSTADSTRYGG.SE

På Bostadstrygg.se är vissa av tjänsterna tillgängliga utan kostnad, medan andra av tjänsterna kräver betalning. Såvida tjänsten kostar pengar kommer du att informeras om tjänsten, priset inkl. moms och eventuella betalningsvillkor före det slutgiltiga godkännandet av transaktionen. Du har alltså alltid möjlighet att avbryta ditt köp innan betalningen genomförs, ifall du inte önskar anskaffa den aktuella tjänsten. Har du frågor om tjänster på Bostadstrygg.se är du alltid välkommen att kontakta oss på info@bostadstrygg.se

För alla tjänster som du kan anskaffa på Bostadstrygg.se gäller den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar. Du tar ditt abonnemang/din tjänst i bruk i samma ögonblick som du genomför köpet på Bostadstrygg.se. Önskar du använda ångerrätten ska du skicka ett entydigt meddelande om detta till Bostadstrygg.se. Meddelandet kan skickas via e-post till kundservice på info@bostadstrygg.se. Du kan även fylla i och skicka ett standardångerrättsformulär, som kan laddas ner här. Om du ångrar efter att ha tagit abonnemanget/tjänsten i bruk ska du betala för den del av tjänsten som har levererats. Beloppet ska stå i rimligt förhållande till omfånget av den tjänst som redan har levererats. Om du har ingått ett avtal om ett abonnemang gäller ångerrätten endast i 14 dagar efter tecknandet av abonnemanget och inte i anknytning till den löpande betalningen som sker efter att fristen för ångerrätten har upphör

SKADEERSÄTTNING

Du som användare åtar dig att hålla Bostadstrygg skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

BORTTAGNING AV PROFIL ELLER INFORMATION

Då vi inte granskar eller kan granska all information som du publicerar eller visar på tjänsten eller skickar till andra medlemmar är vi inte ansvariga för innehållet i dessa meddelanden eller material. Vi förbehåller oss rätten men inte skyldighet att ta bort, flytta eller redigera meddelanden eller material som vi efter eget godtycke anser bryter mot våra användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt medlemskap när som helst av någon anledning, utan föregående meddelande. Anledningen ska motiveras om det anses nödvändigt; men Bostadstrygg har ingen skyldighet att lämna motivering. Inaktiva konton kan tas bort och ett konto definieras som inaktivt i det fall att a) inga meddelanden har skickats från kontot och kontot har inte använts under de senaste 60 dagarna, eller b) om kontot inte har använts under de senaste 360 dagarna. Ofullständiga konton kan tas bort efter 7 dagar och konton som innehåller skräp eller olämplig information kan raderas omedelbart.

SAMTYCKE

Som användare av Bostadstrygg accepterar du att vi skickar meddelanden via e-post eller via webbplatsen.