Betalningsvillkor.

Vi har gjort våra villkor så överskådliga som möjligt, så att det blir lättare för dig att veta vad du köper av oss. Om du fortfarande har frågor kan du kontakta vår kundservice.

Villkoren nedan ska godkännas innan köp av tjänster från oss.

Allmänt

Vid beställning gäller de priser som står på sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive 25 % moms.

Leverans & leveranstid

Den beställda produkten eller tjänsten levereras direkt efter betalning.

Villkor för fortlöpande prenumeration

Genom att trycka på köp, aktivera premium och genomför betalningsprocessen, godkänner du samtidigt att Bostadstrygg tar ut det överenskomna beloppet som avses regelbundet för den valda prenumerationen. Den valda prenumerationen förnyas automatiskt tills du avregistrerar dig på ”Mitt konto”.

Uppsägning och bindning

Du kan när som helst avsluta din nuvarande prenumeration, men av tekniska skäl kan du inte avsluta prenumerationen under de första 24 timmarna. När prenumerationen avslutas kommer det inte längre krävas betalning fram till dess du återaktiverar din prenumeration. Uppsägning av prenumeration gäller endast för framtida betalningar. När en prenumeration avslutas, kan du fortfarande använda den tid du redan har köpt. Redan genomförda och använda prenumerationer återbetalas inte. Vi förnyar prenumerationer 2 timmar innan de löper ut, så uppsägning av prenumeration måste göras senast 2 timmar innan det löper ut, annars förnyas det automatiskt.

Kortinnehavarens betalningsansvar

Ditt köp av prenumeration är bindande från det att du loggar in på profilen efter köpet. Kortinnehavaren är skyldig att betala hela beloppet för den valda perioden och för fortsatt prenumeration, om inte prenumeration har sagts upp enligt ovanstående regler för uppsägning.

Procedur vid höjning av prenumerationsavgift

Alla nuvarande prenumerationer kommer av tekniska skäl att förnyas 2 timmar innan den löper ut. Om du tar del av vårt introduktionserbjudande kommer vi att 2 timmar innan upphörande att höja betalningen för en full teckning om du inte väljer bort förtjänstpaketet minst 2 timmar innan introduktionserbjudandet löper ut.

Procedur vid förnyelse eller borttagning av kortnummer

Om ditt kort stängs betraktar vi det som en avbokning. Detta innebär att du kommer att kunna använda din återstående betalda teckningstid, och sedan kan du använda ett annat kort för att förnya din prenumeration om så önskas.

Ångerrätt

Ditt prenumerationsköp är kopplat till den lagstadgade ångerperioden på 14 dagar. Du tar din prenumeration/tjänst i bruk samma ögonblick som du godkänner våra villkor, och slutför ditt köp genom Bostadstrygg.se. Vill du använda dig av denna ångerrätt, måste du göra ett skriftligt yrkande och skicka detta till Bostadstrygg.se. Yrkandet kan skickas per e-post till vår kundtjänst på info@bostadstrygg.se. Du kan även fylla i och skicka ett standardångerrättsformulär, som kan laddas ner här. Om du ångrar dig efter att ha tagit del av tjänsten, måste du betala för den del av tjänsten som redan har godkänts av dig. Beloppet ska vara i proportion till omfattningen av tjänsten som redan levererats. Då ett abonnemangsavtal redan har gjorts, kan man bara utnyttja ångerrätten vid avtalets start, och ej vid kommande betalningar.

Datasäkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkerhetsprotokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet skapar en krypterad kanal mellan avsändare och mottagare. Krypteringen försäkrar att ingen kan manipulera med data (Message Integrity). SSL-protokollet använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och/eller mottagare av dataöverföringen (Server Authentication) Har du några frågor gällande dessa villkor är du självklart välkommen att höra av dig till oss på kundtjänst under ”Kontakta oss”.